1 Cánh kính 5 ly cường lực, Khung nhôm cao cấp loại A, bản nhôm 55mm m2                        4,200,000
2 Cánh kính 5 ly cường lực, Khung nhôm tiêu chuẩn loại B m2                        4,000,000
3 Cánh kính 5 ly cường lực, Khung nhôm cao cấp loại A, bản nhôm 22mm m2                         7,200,000
4 Cánh kính 5 ly cường lực, Khung nhôm cao cấp loại A, bản nhôm 22mm m2                        7,200,000

ID 318642

6.000.000₫Price