top of page

1. Kích thước

- 50x70cm: 7,008,000 VNĐ

- 70x90cm: 9,165,000 VNĐ 

- 70X80cm: 8,628,000 VNĐ

- 90x110cm: 11,322,000 VNĐ

- 100x120cm: 13,479,000 VNĐ

- 120x140cm: 16,716,000 VNĐ

2.  Độ dày: 34mm

Tranh 001

7.008.000₫Price
    bottom of page