top of page
  1. Kích thước 

- 40x34,6cm: 1,605,000VNĐ

- 55x47,6cm: 2,253,000VNĐ

- 70x61cm: 3,225,000VNĐ

2.  Độ dày: 34mm

Tranh 003

1.605.000₫Price
    bottom of page