• Kích thước
  • - 43*63cm: 2,040,000 VNĐ 

    - 53*73cm: 2,580,000 VNĐ

    - 63*83cm: 3,222,000 VNĐ

    - 73*103cm: 4,410,000 VNĐ

    2. Độ dày: 34mm 

Tranh 019

2.040.000₫Price